Βραχύς χαλινός

Τι είναι ο βραχύς χαλινός: Βραχύς χαλινός (frenulum breve) είναι η κατάσταση όπoυ ο χαλινός δεν είναι αρκετά μακρύς

More