Τριχόπτωση η αλλιώς αλωπεκία! Τελικά υπάρχει θεραπεία;

Η σωστή διάγνωση πρέπει να γίνεται πάντα από εξειδικευμένο δερματολόγο. Ανάλογα το περιστατικό μπορεί η διάγνωση να βασίζεται μόνον στην κλινική εικόνα, και το ιστορικό, να χρειαζεται να γίνει τριχοσκόπιση, τριχοριζόγραμμα ή και βιοψία δέρματος του τριχωτου.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία της τριχόπτωσης χωρίζεται σε δυο κατηγοριες αντιμετώπισης την φαρμακευτική και την χειρουργική.

Φάρμακα

Η φαρμακευτική αντιμετώπιση έχει περιορισμένη επιτυχία. Τρία φάρμακα μπορούν να περιορίσουν κυρίως παρά να αναστρέψουν την ανδρογεννητική αλωπεκία. Η φιναστερίδη, η δουταστερίδη και η μινοξιδίλη. Και στα τρία φάρμακα το αποτέλεσμα είναι αναστρέψιμο μόλις διακοπεί η θεραπεία. Διηθήσεις ορτικοστεροειδών με ενέσεις στο τριχωτό της κεφαλής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία γυροειδής αλωπεκία. Αυτό το είδος της θεραπείας επαναλαμβάνεται σε μηνιαία βάση.

Χειρουργική

Η μεταμόσχευση μαλλιών είναι η μοναδική μέθοδος που μπορεί να διορθώσει την ανδρογεννητική αλωπεκία. Στη μεταμόσχευση μαλλιών στην ουσία γίνεται μία ανακατανομή των εναπομείναντων τριχών του τριχωτού, και αυτή πρέπει να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κύριος στόχος της μεταμόσχευσης είναι το φυσικό αποτέλεσμα. Αυτό όμως δεν κάνει από μόνο του μία μεταμόσχευση επιτυχημένη. Η μεταμόσχευση πρέπει να εξασφαλίζει ότι, 1) όταν η διαδικασία της απώλιας μαλλιών συνεχίσει τα μόνιμα πλέον μαλλιά που έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή της φαλάκρας θα συνεχίζουν να δίνουν μία φυσική εικόνα, 2 όταν η διαδικασία της απώλιας μαλλιών συνεχίσει, θα έχουν απομείνει τρίχες στη δότρια περιοχή για μία δεύτερη ή και τρίτη μεταμόσχευση.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τριχόπτωση πατήστε εδώ.